منوچهر اسماعیلی درگذشت

ویدیوی حضور او در جشن حافظ

گزارشی از نخستین دوره آیین تئاتر و موسیقی علی معلم(تندیس حافظ)

فهرست کامل برندگان

نامزدهای بخش موسیقی نخستین آیین تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ)

اعلام نامزدهای بخش تئاتر نخستین آیین تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ)

آغاز بلیت فروشی نخستین آیین موسیقی و تئاتر علی معلم

برگزاری نخستین دوره آیین تئاتر و موسیقی علی معلم در مرداد ماه

نخستین دوره آیین تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) اوایل مردادماه امسال برپا می شود.

رونمایی از تندیس جشن موسیقی و تئاتر علی معلم (تندیس حافظ)در حافظیه

معرفی اعضای هیئت داوران نخستین جشن موسیقی علی معلم

علیرضا غفاری درگذشت

ویدیویی از حافظ خوانی زنده یاد غفاری در هجدهمین جشن حافظ

اعلام شرایط حضور در بخش موسیقی جشن حافظ

پویا افشاری مدیر بخش موسیقی اولین دوره جشن موسیقی و تئاتر علی معلم شد

طی حکم دبیر جشن اعلام شد

انتشار فراخوان بخش تئاتر نخستین جشن تئاتر و موسیقی علی معلم(تندیس حافظ)

فراخوان بخش تئاتر نخستین جشن تئاتر و موسیقی علی معلم(تندیس حافظ) منتشر شد.