خام دستانه یا بی‌نظیر

دیدگاه منتقدان درباره «توری و لوکیتا» ساخته برادران داردن

کندو کاو گذشته تلخ

دیدگاه منتقدان درباره «برادر و خواهر»

مراقبه‌ای درباره عشق و اشتیاق

نقد اسکرین دیلی درباره «تصور» ساخته علی بهراد که در بخش دو هفته منتقدان روی پرده رفت

رازآمیز و خون آلود

دیدگاه منتقدان به فیلم «جنایات آینده» ساخته دیوید کراننبرگ

منم زرنگ بازی بلدم

پاسخ ابراهیم ایرج زاد به علی عباسی

رقبای نخل طلا از نگاه اریک کوهن

انتقاد از حضور سربرنیکوف در کن

واکنش متوسط منتقدان به «عنکبوت مقدس»

جدول ستارگان منتقدان منتشر شد

واکنش متفاوت منتقدان به «مثلث غم»

«زمان آرماگدون» ساخته جیمز گری پیشتاز است

تصویر تلخ از ژاپن

درباره فیلم ژاپنی «برنامه 75»

جذابیت پنهان بورژوازی

دیدگاه‎های منتقدان درباره « مثلث غم» ساخته روبن اوستلند

«نزدیک» برنده نخل طلا می‌شود!

نظر تیم رابرت منتقد تلگراف درباره فیلم‌‌های بخش مسابقه