دروه 232-224

دروه 232-224
مشخصات کالا:
وزن
2000 گرم