دروه 283-276

دروه 283-276
مشخصات کالا:
وزن
2000 گرم