دروه 291-284

دروه 291-284
مشخصات کالا:
وزن
2000 گرم