برندگان مراسم «انتخاب منتقدان» اعلام شد

سرزمین آواره‌ها و تاج پیشتاز جوایز

واکنش خاندان سلطنتی به سریال تاج

خشم خاندان سلطنتی از تصویرشان

تجلیل فوق‌ستاره سینمای هند از مجموعه «تاج»

فصل جدید مجموعه «تاج» این روزها در حال پخش است.