تمهیدات جدید جشنواره جهانی فیلم تورنتو

جشنواره تورنتو که ده روز برگزار می‌شود، امسال پنج روز نمایش در سالن های سینما خواهد داشت.