مراقبه‌ای برای سینما

نقدی بر «جنایت بی‌دقت» ساخته شهرام مکری