واکین فینیکس دوباره جوکر می‌شود

با پیشنهاد 50 میلیون دلاری

«جوکر» پرشکایت‌ترین فیلم سال در انگلستان!

چه فیلمی سال گذشته بیشترین شکایت را از سوی مردم داشته است؟