جایزه منتقدان برای «جنایت بی‌دقت» و «دشت خاموش»

سه جایزه برای سینمای ایران

دشت خاموش در ونیز

در مراسم فوتوکال هفتاد و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم ونیز