بورات 2 فیلم مورد پسند رئیس جمهور بایدن

ساشا بارون کوهن از رضایت تیم جو بایدن گفت

کوهن:سلرز قهرمان کودکی من بود

ساشا بارون کوهن از بازیگر مورد علاقه خود گفت.