تجلیل انجمن فیلمبرداران از سوفیا کاپولای

مراسم اهدای جوایز انجمن فیلمبرداران سی و پنجم آوریل برگزار خواهد شد.

کاپولا:مادرانگی رویکردم را به فیلمسازی تغییر داد

سوفیا کاپولا از فیلم جدیدش گفت

همکاری سوفیا کاپولا با شانل

سوفیا کاپولا و رومن کاپولا فیلمبرداری را ماه دسامبر انجام دادند.

سوفیا کاپولا در اپل پلاس

همکاری دوباره سوفیا کاپولا با شبکه اپل پلاس