درگذشت کارگردان «شرک2»

به گزارش ددلاین او سه بار نامزد جایزه معتبر «آنی» شده بود : «شرک ۲» ( ۲۰۰۴) و نویسندگی و کارگردانی «گنومو و ژولیت» ( ۲۰۱۱ ).