جایزه منتقدان برای «جنایت بی‌دقت» و «دشت خاموش»

سه جایزه برای سینمای ایران

احضار تاریخ

صحبت‌های شهرام مکری درباره فیلمش

تصاویر شهرام مکری در ونیز

جنایت بی‌دقت در جشنواره ونیز در بخش افق‌ها رقابت می‌کند.

مراقبه‌ای برای سینما

نقدی بر «جنایت بی‌دقت» ساخته شهرام مکری