نصیریان:به خودتان مغرور نشوید

توصیه‌های علی نصیریان به بازیگران نوجوان خورشید