غلامرضا سرکوب درگذشت

بازیگر فیلم قیصر،دشنه، کافر در خارج از ایران زندگی را وداع گفت