ربات اریکا نقش اصلی فیلم «بی»

ربات اریکا که توسط هیروشی ایشیگورو ساخته و طراحی شده است در فیلم علمی-تخیلی با بودجه هفتاد میلیون دلاری «بی» نقش اصلی را بازی خواهد کرد.