کنایه ناتالی پورتمن به کن

خوشحالی ناتالی پورتمن از افزایش ابرقهرمانان زن

همکاری ناتالی پورتمن و جولین مور

در فیلمی از تاد هینز

ناتالی پورتمن در سریال «روزهای ترک و جدایی»

سریال «روزهای ترک و جدایی» براساس رمانی به همین نام نوشته النا فرانته است

پیت، استریپ و پورتمن در «تقریبا مشهور»!

کمرون کرو این سه ستاره را برای فیلم خود می خواست.