چنان خیره به دنیا

دنیای تصویرآنلاین- امسال در جشنواره جهانی فیلم برلین، تا روز هشتم تقریبا هیچ فیلمی در بخش مسابقه به نمایش درنیامده که یک غافلگیری تمام عیار جلوه کند.