نومی راپاس در فیلم جدید علی عباسی

این بار اقتباس جدید از هملت

ایفای نقش هملت در 81 سالگی!

ایان مک‌کلن بازیگر سینما؛ تئاتر وتلویزیون در سن هشتاد و یک سالگی نقش هملت را ایفا خواهد کرد.