فهرست برندگان جوایز انجمن کارگردانان آمریکا

کلویی ژائو در یک قدمی اسکار

دستی مطمئن

یادداشت فرانسیس مک دورمند برای کلوئی ژائو

کارگردان «سرزمین آواره‌ها» تاریخ ساز شد

در جشنواره سینمایی پالم اسپرینگز کلوئی ژائو جایزه گرفت.

بهترین نقش‌آفرینی فرانسیس مک‌دورمند

درباره «سرزمین آواره‌ها» ساخته کلویی ژائو