مراسم ناموفق با کمترین آمار بیننده

مراسم گلدن گلوب امسال نسبت به سال گذشته 60درصد تماشاگر کمتری داشت.

مراسم بی شور و هیجان و تحت تاثیر جنبش‌های سال گذشته

مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب 2021 برگزار شد.

جنجال مراسم گلدن گلوب 2021

اتهامات به بانی مراسم گلدن گلوب

پیشتاری «منک»،بی اهمیتی به «تنت»

اعلام نامزدهای هفتاد و هشتمین دوره جوایز گلدن گلوب

سه فیلم ایرانی واجد شرایط گلدن گلوب

سازمان مطبوعات خارجی فهرست فیلم‌های واجد شرایط را اعلام کرد